PTSFS 1995:14 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1992:6)

PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1992:6) om den tekniska utformningen av telefonapparater med växelfunktion.