PTSFS-2015:1 - PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015.