Föreskrifter

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.


13 december 2010


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

20 september 2010


4 maj 2010


22 oktober 2009


22 oktober 2009


30 juni 2009


1 oktober 2008


30 juni 2008


29 juni 2007


3 maj 2007


25 april 2007


21 december 2006


13 december 2006


15 juni 2006


15 juni 2006


16 maj 2005


Post- och telestyrelsens allmänna råd om upphävande av de allmänna råden (PTSFS 1999:12) om frekvenstilldelning för mobila teletjänster, (PTSFS 2001:13) om tillståndsgivning för fast yttäckande radioacess, (PTSFS 2001:15) om tillståndsgivning för tillhandahållande av nätkapacitet, och (PTSFS 2002:2) om bedömning av vilka företag som har betydande inflytande på den svenska marknaden.

20 december 2004


10 december 2004


19 april 2004


19 april 2004