Föreskrifter

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.


18 oktober 2016


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

1 juli 2016


Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016.

1 juli 2016


30 juni 2016


23 december 2015


10 juni 2015


29 april 2015


25 juni 2014


Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

25 juni 2014


18 februari 2014


12 december 2013


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


20 juni 2013


18 mars 2013


Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.

7 november 2012


24 februari 2012


30 december 2011


PTS allmänna råd om hur den eller de postoperatörer som utsetts att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § postlagen (1993:1684) bör tillhandahålla postutdelning.

21 november 2011


31 oktober 2011


Denna ändring i PTS föreskrifter PTSFS 2004:7 träder i kraft 1 oktober 2011.

16 september 2011