Faktablad - Påverkas du när kopparnätet avvecklas? Det finns alternativ - PTS-F-2018_4