Faktablad - Övningen Telö 17 ska stärka det svenska totalförsvaret - PTS-F-2017:2