Faktablad - Om mobila basstationer - PTS-F-2011:6

En mobil basstation innehåller all utrustning som en vanlig basstation innehåller. Skillnaden är att de mobila basstationerna kan förflyttas och etableras på kort tid.

Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett antal mobila basstationer inom ramen för sitt uppdrag att arbeta för robust elektronisk kommunikation.