Faktablad - Lösningar för fast bredband med 30 Mbit/s PTS-F-2017:3