Faktablad - 3G i Sverige - PTS-F-2005:5

Faktabladet uppdaterades senast 2007-06-01.