Faktablad - PTS arbete före, under och efter stormen Gudrun - PTS-F-2006:1