Faktablad - Krisroaming - PTS-F-2011:5

Faktablad om när och hur samhällsaktörer kan få tillgång till sim-kort med roamingfunktion i händelse av kris. (PTS-F-2011:5)