Faktablad - Tillhandahållare av betrodda tjänster - ny EU-förordning den 1 juli 2016 - PTS-F-2016:3

Den 1 juli 2016 börjar EU:s förordning 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) att tillämpas i Sverige.