Faktablad - Vad innehåller EU:s regler om ett öppet internet för dig som internetleverantör? - PTS-F-2017:7