Faktablad - PTS arbete med att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige - PTS-F-2014:9

PTS arbetar för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet utifrån regeringens bredbandsstrategi. Vi arbetar reglerande utifrån lagar och föreskrifter. Vi agerar också genom att analysera och beskriva marknaden, informera och ha dialog.