Faktablad - Hur står det till med bredbandsutbyggnaden? - PTS-F-2014:12

Om du tvekar på svaret vill vi tipsa om den webbaserade tjänsten Bredbandskartan. Den är framtagen av Post- och telestyrelsens i sam­arbete med regeringens Bredbandsforum, som främjar samverkan för bredbandsutbyggnad. Bredbandskartan visar tillgång till bredband där folk bor och jobbar. För dig som arbetar med att planera bredbandsutbyggnad eller liknande är den ett lättanvänt och användbart verktyg.