Domar

Nedan visar vi ett antal dokument med domar i processer där PTS är part. Längst ner på sidan hittar du en länk till fler domar.


11 april 2019


1 april 2019


1 april 2019


Torptäppan är en samfällighetsförening som ville ansluta sina medlemmar i ett fibernät som skulle ägas av föreningen. För att kunna göra detta begärde Torptäppan tillträde till den kanalisation som Skanova AB ägde och som fanns på Torptäppans område.

30 januari 2019


Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.

18 december 2018