HFD: Beslut att avvisa överklagande i fråga om inhibition, Mål 103-21

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att avvisa överklagande av kammarrättens avgörande att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition i fråga om vissa villkor i tilldelningen av tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-bandet.