FR: Beslut att avvisa överklagande, Mål 437-21

Förvaltningsrätten har beslutat att avvisa överklagande av PTS meddelande om att tilldelningsförfarandet återupptas.