FR: Domar i mål om skyldighet att betala årlig avgift

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 2 november 2021 avslagit Bahnhof AB:s och Bredband2:s överklaganden av PTS beslut om skyldighet att betala årlig avgift för år 2020.

FR 26877-20

FR 27889-20