FR: Dom i mål om tillståndsvillkor för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, Huawei Technologies Sweden AB ./. PTS, Mål nr 24231-20

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2021 avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande av PTS beslut att förena tillstånd att använda radiosändare i frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz med villkor som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Villkoren innebär bland annat att nyinstallation av utrustning från Huawei i centrala funktioner inte är tillåten vid radioanvändning i angivna frekvensband.