FR: Bifaller överklagandet delvis och ändrar tidpunkten för när åtgärderna enligt det överklagade beslutet ska vara uppfyllda till den 30 juni 2021, Mål nr 15589-20 .

Förvaltningsrätten har den 18 mars 2021 meddelat dom.

Förvaltningsrätten har den 18 mars 2021 meddelat dom. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och ändrar tidpunkten för när åtgärderna enligt det överklagade beslutet ska vara uppfyllda till den 30 juni 2021, detta mot bakgrund av vad Tele2 anfört om behov av tid samt till den tid det tagit att få föreläggandet rättsligt prövat. I övrigt anser domstolen att PTS föreläggande är tillräckligt tydligt, PTS har haft grund för föreläggandet och det är proportionerligt. PTS föreläggande står sig således i sakfrågan.