KR: Dom i frågan om överklagande och upphävt PTS tvistlösningsbeslut (Mål nr 1918-20)

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 27 november 2020 bifallit överklagandet och upphävt PTS tvistlösningsbeslut.

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 27 november 2020 bifallit överklagandet och upphävt PTS tvistlösningsbeslut.