FR: Dom i mål enligt utbyggnadslagen (FR mål 21800-19)

Skanova AB begärde, med stöd av utbyggnadslagen, att få samordna sitt projekt för anläggande av fiberoptisk kabel inklusive längsgående och tvärgående kanalisation mellan Fristad och Herrljunga med Trafikverkets bygg- och anläggningsprojekt på motsvarande sträcka.

Trafikverket avslog Skanovas begäran om samordning, varför Skanova begärde att PTS skulle lösa tvisten mellan parterna. PTS beslutade, den 9 september 2019, att Trafikverket på rättvisa, icke-diskriminerande och öppet redovisade villkor ska samordna sina bygg- och anläggningsprojekt med Skanova.

Trafikverket överklagade PTS beslut och yrkade på att Skanovas ansökan skulle avslås.

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 1 oktober 2019 att PTS beslut inte skulle gälla tills vidare (inhibition).

Förvaltningsrätten har den 20 februari 2020 meddelat dom. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och PTS beslut gäller således åter.