FR: Dom i mål enligt utbyggnadslagen (FR mål 12042-14)

Förvaltningsrätten har den 14 mars 2019 meddelat dom i ett mål enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).

PTS beslutade den 3 maj 2018 att förelägga Telia Company AB att vidta vissa åtgärder för att ta emot och hantera en begäran om tillträde i enlighet med utbyggnadslagen.  

Telia Company AB överklagade PTS beslut.

Förvaltningsrätten bedömde att Telias rutiner inte var förenliga med utbyggnadslagen och ansåg att PTS har haft fog för föreläggandet. Telias överklagande avslogs därmed.