FR: Telia Company AB ./. Post- och telestyrelsen, mål nr 4207-17, föreläggande enligt lagen om elektronisk kommunikation

Förvaltningsrätten avslår Telia Company AB:s överklagande.

Målet rör Telia Company AB:s erbjudanden ”Sociala” och ”Fri surf lyssna” som innebär att slutanvändare fritt kan surfa på vissa sociala medier (bl.a. Facebook, Instagram, Messenger) respektive på vissa tjänster för musik, radio och ljudböcker (bl.a. Spotify, Sveriges radio, Storytel) utan att den avtalade datavolymen minskar. Dessa erbjudanden innebär vidare att en slutanvändare som har förbrukat sin datavolym ges fortsatt tillgång till dessa tjänster/applikationer, men är blockerad från övrig dataanvändning. PTS ansåg i föreläggande den 24 januari 2017 att det sistnämnda utgör en otillåten trafikstyrningsåtgärd, vilket nu förvaltningsrätten har fastslagit.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att den tekniska åtgärd som Telia vidtar inom ramen för de aktuella erbjudandena när slutanvändaren har förbrukat sin avtalade datavolym är en sådan trafikstyrningsåtgärd som inte är tillåten enligt artikel 3.3 i TSM-förordningen.