FR: Hi3G Access AB ./. Post- och telestyrelsen, mål nr 16818-18, fråga om överklagbarhet

Förvaltningsrätten avvisar Hi3G:s överklagande av PTS beslut om spektrumtak i den allmänna inbjudan till ansökan om att delta i 700 MHz-auktionen. Förvaltningsrätten anser att beslutet om spektrumtak i den allmänna inbjudan inte får överklagas särskilt och har därför inte prövat överklagandet i sak.

Förvaltningsrätten anser att det aktuella beslutet avseende spektrumtak är att betrakta som ett förberedande beslut till det beslut som senare kommer att fattas om att tilldela tillstånd. Förvaltningsrätten anser att beslutet inte får överklagas särskilt och att Hi3G:s överklagande därför ska avvisas.