FR: Hi3G ./. PTS, mål nr 22200-16, samtalsterminering utanför EU/EES

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag bifallit Hi3G Access AB:s (Hi3G) överklagande och förklarat att skyldigheterna 4.1 och 4.2, att tillämpa ett visst högsta pris vid samtalsterminering, inte ska gälla vid terminering av samtal som originerar från länder utanför EU/EES.

Förvaltningsrätten anser att skyldigheten att tillämpa ett visst högsta pris för terminering av samtal oavsett varifrån de originerar, är mer ingripande än vad som är nödvändigt. Det är ett oproportionerligt ingrepp i Hi3G:s verksamhet som inte är motiverat med hänsyn till de syften och övriga intressen som PTS har att tillvarata inom ramen för regleringen.