FR: Tele2 SverigeAB ./. PTS; Inhibitionsbeslut, Mål nr 1641-17

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 9 februari 2017 i mål nr 1641-17 beslutat att avslå Tele 2 AB:s yrkande om inhibition avseende PTS beslut att inte förhandsreglera den nationella marknaden för fasta telefonitjänster samt upphäva de skyldigheter som ålagts Telia i tidigare beslut den 24 oktober 2013