KR:Bahnhof AB ./. PTS. Dom angående inhibition av överklagat vitesföreläggande, Mål nr 2699-16

Kammarrätten i Stockholm har den 16 juni 2016 upphävt Förvaltningsrättens i Stockholm beslut att inhibera PTS beslut om vitesföreläggande av den 31 mars 2016 gentemot Bahnhof (dnr 15-9942). Kammarrätten har beslutat att tiden för att fullgöra PTS beslut om vitesföreläggande bestäms till den 23 juni 2016. PTS vitesföreläggande gäller således tillsvidare, till domstolen avgjort ärendet slutligt.