KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS, Mål nr 7380-14

Kammarrätten i Stockholm har den 22 december 2016 i mål nr 7380-14 beslutat att PTS beslut från den 27 juni 2014 med innebörd att Tele 2 ska lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål, tills vidare inte ska gälla.