FR:Bahnhof AB ./. PTS. Inhibitionsbeslut ang. överklagat vitesföreläggande, Mål nr 6895-16

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 7 april 2016 (mål nr 6895-16) inhiberat PTS beslut om vitesföreläggande gentemot Bahnhof. Detta innebär att PTS beslut av den 31 mars 2016 med dnr 15-9942 inte gäller till dess att förvaltningsrätten avgjort målet eller beslutat annorlunda i inhibitionsfrågan.