FR: Vikinglarm AB ./. PTS: Dom överklagat beslut om ersättning för kostnader för provning av radioutrustning, mål 16453-15