2015


31 januari 2017


29 december 2015


7 december 2015


23 november 2015


Beslut från Kammarrätten i Stockholm: Hi3G Access AB ./. Tele2 Sverige AB; tvistlösning, fastställande av priser för terminering av samtal i mobila nät för perioden den 1 juli 2009 - den 30 juni 2010 - beslut att avskriva målet från vidare handläggning.

19 november 2015


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandena från Hi3G Access AB (Tre) och Tele2 Sverige AB (Tele2).

23 oktober 2015


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet från TeliaSonera AB och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) och bifaller överklagandet från Tele2 Sverige AB (Tele2). Förvaltningsrätten ändrar därmed PTS beslut i vissa delar.

23 oktober 2015


9 juni 2015


15 maj 2015


Kammarrätten avslår överklaganden från Hi3G Access AB och TeliaSonera Mobile Networks AB.

8 maj 2015