Föreläggande vid vite att lämna uppgifter - dnr 22-1693

Föreläggande vid vite att lämna uppgifter enligt 8 kap. 1 § LEK