Beslut om upphävande av beslut på marknaden för mobil samtalsterminering enligt 8 kap. 5 och 6 §§ lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Beslut

Beslut om upphävande av beslut på marknaden för mobil samtalsterminering enligt 8 kap. 5 och 6 §§ lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.