Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem - dnr 21-4941

Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

PTS har granskat säkerhetsbrister och intrång i röstbrevlådor hos Telenor. Granskningen har lett fram till denna underrättelse om misstanke att Telenor brister i efterlevnad av reglerna om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter.

Läs mer om PTS granskning.