Föreläggande vid vite att lämna uppgifter enligt 8 kap. 1 § LEK - dnr 20-14514