Beslut – avskrivning av tillsyn Tele2 dnr 20-3147

Beslut om avskrivning av tillsyn.