Beslut - Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät dnr 21-1149