Beslut - tillsyn av skyddet av sjökablar GlobalConnect - dnr 20-12609

PTS har undersökt skyddet av sjökablar hos GlobalConnect.

Undersökningar har visat att GlobalConnect har en dokumenterad riskanalys och följer branschöverenskomna riktlinjer vid förläggning av sjökabel. PTS avslutar därför granskningen.