Beslut - tillsyn av skyddet av sjökablar Telia - dnr 20-6404

PTS har undersökt skyddet av sjökablar hos Telia.

Undersökningar har visat att Telia har en dokumenterad riskanalys och följer branschöverenskomna riktlinjer vid förläggning av sjökabel. PTS avslutar därför granskningen.