Tillsyn över systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

Syftet med tillsynen har varit att få en övergripande bild av leverantörernas systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete.

Leverantörerna som ingått i granskningen har besvarat ett antal frågor om hur informationssäkerhetsarbetet bedrivs. Tillsynen har inte omfattat granskning eller bedömning av svaren i sig eller huruvida leverantörerna följer aktuella krav.

De företag som ingått i tillsynen är leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner, och ingår i det område som enligt NIS-direktivet kallas för digital infrastruktur.

PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

Avskrivningsbeslut

Amazon

FS Data AB

Glesys

Internetstiftelsen

Iliat

Loopia AB

Name SRS AB

Netnod

Oderland

One

Portsgroup