Granskning av incidenter 2019

PTS årliga granskning av integritets- och driftsäkerhetsincidenter som rapporterats av de fyra största operatörerna under 2019.

Syftet med den årliga granskningen är att följa upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade integritetsincidenter, störningar eller avbrott. I granskningen ingår de incidenter som rapporterats av Tele2, Telenor, Telia och Tre och som inte har behandlats i annan tillsyn.  


Beslut