Föreläggande enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - dnr 20-2114

Föreläggande mot Trafikverket enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om samordning av bygg- och anläggningsprojekt enligt 3 kap. 1 § utbyggnadslagen.

(2020-04-07 PTS beslut är överklagat och domstolen har beslutat att PTS beslut inte är i kraft under den tid som domstolsprövningen pågår.)