Föreläggande att vidta skyddsåtgärder vid autentisering i kundtjänst - Tele2 - dnr 19-5752