Föreläggande att vidta skyddsåtgärder vid autentisering i kundtjänst - HI3G - dnr 19-5730