Beslut om upphävande av beslut på marknaden för fast samtalsterminering - dnr 20-5344