Avskrivningsbeslut Tele2 obehörig åtkomst till röstbrevlåda - dnr: 19-13627

PTS bedömer att Tele2 har gjort tillräckligt och avslutar därför sin granskning.

Tele2 har vidtagit åtgärder för att skydda röstbrevlådorna och även börjat arbeta efter etablerade riktlinjer inom området. PTS bedömer att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar granskningen.