Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 19-8863

PTS granskning av Tele2s driftstörning i juni 2019.

PTS granskning av visar att den utlösande faktorn för den driftstörning som drabbade Tele2 i juni 2019 var ett programvarufel som ledde till överbelastning i bolagets nät.


Tele2 har efter störningen vidtagit åtgärder för att minska risken för framtida störningar och även inlett ett närmare samarbete med leverantören.

PTS bedömer att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar därför sin granskning.