Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

Dirigeringsadress 389 (motsvarande NDC 389) allokeras i den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) vid delad användning för hantering av samtal till betaltele- eller massanropstjänster mot svarsställe när sådant är beläget i en annan operatörs allmänna kommunikationsnät än i det nät där betaltele- eller massanropstjänsten tillhandahålls i enlighet med ITS ApG 28.